Μ.Η. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΛ.ΒΙ.ΦΑ

Ισολογισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012